Textul injonctiv - DIALOGUL ŞI MONOLOGUL

3.  DIALOGUL

o   Clasificare
·  Dialogul informal – în context familial, colocvial. Limbajul este uzual,colocvial, permite folosirea elementelor din structura lingvistică nenormată (argou, regionalisme, cuv. populare etc.)
·  Dialogul formal – în context public, oficial. Limbajul respectă normele gramaticale, convenţiile de politeţe.

o   Variante ale dialogului
1. Conversaţia – dialogul informal între două sau mai multe persoane.
2. Discuţia – dialogul formal/ informal, la care participă şi un moderator.
3. Polemica – confruntarea unor puncte de vedere diferite, într-un cadru instituţionalizat; impune: argumentare coerentă, politeţea exprimării, accesul alternativ la cuvânt, adecvarea la temă.
4. Dezbaterea – discuţie publică pe marginea unei teme prestabilite; poate fi orală sau scrisă. Se impune: argumentarea coerentă, politicoasă; limbaj adecvat, literar; putere de persuasiune.
5. Alte forme de dialog – interviul, masa rotundă, talk-show-ul, consfătuirea, întrevederea, interviul, conferinţa de presă.

4. MONOLOG
          Monologul este o replică de dimensiuni ample emisă de o peroană care transmite gânduri, informaţii, stări etc.

o   Scopul
-informare
-emoţionare
-destindere
-persuasiune [convingere]

o   Clasificare
·     Monologul interior –se desfăşoară în gând şi este adresat sinelui.
         ·  Monologul  narativ – este adresat unei persoane sau unui grup- ţintă; prezent în : emisiuni TV./ radio; expuneri; clasă; spoturi publicitare; campanii electorale etc.

0 comentarii: