Registre stilistice

Registre  stilistice

o   Registrul popular
          Se caracterizează prin trei trăsături: oralitate, spontaneitate, dinamism.

·  Oralitatea se realizează prin:
1.expresii onomatopeice: ,,Pupăza zbrr pe-o dugheană!’’
2.exclamaţii şi interogaţii retorice
3.comparaţii comune, lipsite de literaritate: ,,răcnea ca un smintit’’
4.proverbe şi zicători
5.construcţii specifice: ,,vorba ceea’’, ,,frunză verde’’ etc.
6.dativul etic – implicarea afectivă : ,,Ori mi-eşti bolnăvioară/ Drăguţă mioară?’’
7.superlativ prin construcţii, cu valoare afectivă: ,,frumoasă foc’’, ,,beat turtă’’, ,,prost gramadă’’
8.expresii şi cuvinte populare
9.apelative: ,,bre”, ,,fă”, ,,mă”

·  Spontaneitatea – redă fluxul imediat al gândirii:
1.repetiţia de insistenţă:,,Râzi tu, râzi, Harap-Alb’’
2.cuvinte/ expresii populare intraductibile: dor, a se duce pe apa sâmbetei etc.
3.superlativ absolut prin repetarea sunetului: ,,buuună treabă!”
4.anacolutul

·  Dinamismul susţine ritmul naraţiunii:
1.elipsa predicatului: ,,Şi eu fuga, şi ea fuga..’’
2.repetarea subiectului: ,,Vede el, Împăratul, cu cine are de-a face’’
3.acumulare de verbe de mişcare, verbe la gerunziu
4.propoziţii scurte, coordinate prin juxtapunere sau prin conjuncţii: şi, dar, iar.

o   Registrul regional
·        regionalisme fonetice: o fost, om mere, o fi foastă (Ardeal) am plătitără, am văzutără (Muntenia)
·        dezacorduri: ,,Ei a mers”
·        registrul lexical: barabule, păpuşoi, zaibăr etc.

o   Registrul arhaic
          Ajută la ,,culoarea locală’’, la evocarea istorică.
·        topica inversă a frazei, dupa modelul lb. latine:,,Acest om de boierie nu este’’
·        arhaisme lexicale: postelnic, vornic, spahii etc.
·        arhaisme fonetice: hiclean, pre, den, hire
·        arhaisme morfologice:
- forme inverse de perfect compus: ,,fost-au acel..’’
- locuţiuni verbale arhaice: iţi fac ştire
- verb la infinitiv în locul conjunctivului: ştia a-l mânui
- plural în ,,e’’: aripe sau în ,,uri’’: ruinuri

          La nivel stilistic:
- repetiţia unor epitete ptr. portret:,,om întreg la hire, neleneşu..’
- realizarea antonimelor prin prefix negativ : nevărăsătoriu de sânge, nerăpitor, neleneşu..
- proverbe şi zicători:,,Lupul părul schimbă, iar nu hirea’’
- exclamaţii retorice, care amplifică nuanţa afectivă: ,,Oh , sireacă Ţară a Moldovei!’’
- comparaţii, metafore arhaice

o   Registrul colocvial
- apare în context informal (familie, prieteni)
- dialog oral, scris (scrisoare)
- monolog oral (felicitări, toast, anecdote, relatări)
- monolog scris (notiţe, jurnal, amintiri, sms etc.)

o   Trăsături:
- apel la argou, jargon, cuvinte populare/ regionalisme,
- diglosia - capacitatea vorbitorului de a se adapta verbal la mediu, de a înţelege mai multe variante lingvistice
- ticuri verbale, clişee
- mijloace nonlingvistice: gestică, mimică – zicale, proverbe, expresii
- încărcătură afectivă pronunţată, prin: diminutive, augmentative, vocative, cuvinte peiorative, ritm (alert/lent)

0 comentarii: