Nivelurile textului literar

Nivelurile textului literar

o   Fonetic
Se referă la rimă, ritm, măsură.

o   Sintactic
          Se referă la arhitectura (compoziţia) unui text:
·     Strofe/vers - în genul liric*
·     Părţi, volume - în genul epic
          În poezia modernă predomină:
·  versul alb - fără rimă
·  versul liber - fără masură şi ritm

o   Semantic
          Se referă la: sensurile cuvintelor, câmpuri lexicale, sinonimice, cuvinte-cheie.

o   Stilistic
          Figuri  de stil; imagini artistice (vizuale, olfactive, auditive, de mişcare, sinestezice etc.)

0 comentarii: