Textul injonctiv - DESCRIEREA

Textul injonctiv

- este o variantă a textului informativ
- indică modul de acţiune, utilizare
- apare în: prospectele medicamentelor, reţete  culinare
- limbaj specializat
- indicativ prezent sau imperativ; diat. refelexivă, impersonală

Moduri  de  expunere

1.DESCRIEREA
- constă în zugrăvirea trăsăturilor particulare ale unui obiect, fenomen din natură, persoană. Obiectul descrierii poate fi imaginar sau real.

o   Clasificare:

·  după raportarea la literatură:
   - descrierea literară
   - descrierea nonliterară
·  după gradul de obiectivare:
   - descrierea obiectiva: literară/nonliterară
   - descrierea subiectiva: în versuri/în proză

o   Forme ale descrierii:

Descrierea obiectivă
-   oferă informaţii cu privire la obiecte, clădiri, aparatură, obiective turistice, produse

       ·  scopul: de a informa, de a convinge, de a comunica.

       ·  trăsături
   -   limbajul este denotativ, neutru, fără indici de subiectivizare (fără implicare afectivă)

       ·  tipologie
   -   descrierea stiinţifică
   -   prospectul medicamentelor, al unor aparate
   -   textul publicitar
   -   pliant turistic, al unui spectacol, expoziţie etc.
   -   portret: fişă biografică, medicală, fişă personală
                                    
       ·  modalităţi de realizare
             - comunicare impersonală, denotativă: indici spaţiali, temporali, aspect de ansamblu, nume şi ani legaţi de obiectul descrierii, modul de funcţionare şi utilizare etc.
            - prin enumerare se descriu aspectele exterioare/ interioare: aspect, dimensiuni, componente, materiale folosite, culoarea, fincţionalitatea
           -   indici: mai intâi, după un timp, acum, în sus, în jos, în faţă, nu numai..ci şi, în plus, pentru că, întrucâat, din cauză că, ca şi,  cu scopul, în idea
           -   termeni tehnici, stiinţifici, de specialitate
           -   redactare la pers. a III-a , indicativ present.
   
Descrierea subiectivă
-oferă informaţii legate de imagini din natură, persoane, mediu ambient, vestimentaţie, arthitectură etc.

  ·  scopul
  - transmite  în mod direct emoţiile, trăirile lăuntrice ale celui care contemplă şi descrie

  ·  funcţiile
  -   Funcţie poetică
-   creează atmosfera; emoţionează, transmite direct trăiri lăuntrice, sentimente, senzaţii
  -   Funcţie narativă
prezentarea cadrului (indici de timp şi spaţiu)- ,,mimesis’’
caracterizează indirect un personaj
descriere ambientală (a mediului)
încetineşte ritmul naraţiunii (în genul epic)
include elemente simbolice
realizează un portret

   ·  structura
   - descrierea subiectivă se bazează pe traiectoria privirii, care glisează din planul apropelui în planul departelui, din plan celest în plan teluric, de la dreapta la stânga, din plan panoramic în prim-plan etc. sau invers.

·  tehnici de realizare
- imaginea panoramică
- tehnica detaliului

       ·  modalităţi de realizare:
   - se pune accent asupra impresiilor personale faţă de cele contemplate şi descrise.
   - limbajul este conotativ: epitet, enumeraţie, comparaţii metaforice, metafore, hiperbole etc.; imagini artistice [vizuale, auditive, olfactive, de mişcare, sinestezice, cromatice etc.]
   - se subiectivizează descrierea prin structuri de tipul: părerea mea, am impresia că.., parea că.., se pare că..,
   - verbe la indicativ prezent sau imperfect
   - toate persoanele pronumelui personal, inclusiv la pers. a II-a[ care are valoare impersonală]:  ţi se infătişează.., ţi se părea că..
   - de regulă descrierea este un discurs monologic, dar poate apărea şi ca structură dialogică.
   - se folosesc puţini termeni de specialitate; apar mai mulţi la descrierea arhitecturii unei case.

Portretul:
-   Fizic (exterior)
-   Moral (lăuntric-caracter)
-   Mix (portret fizic, trăsături de caracter)

·        tehnici de realizare:
-      Detalii semnificative: prim-plan (descrierea obiectivă/subiectivă, dacă se exagerează, se subiectivizează)
-      Crochiul (conturare exterioară, generală, fără detalii)
-      Fişa biografică: descriere obiectivă
-      Caricatura:  exagerare a trăsăturilor (descriere subiectivă)
-      Fiziologia (corelarea fizionomiei cu trăsături de caracter)

Algoritmul descrierii

·        Introducere:
- fixarea cadrului spaţio-temporal
- alegerea perspectivei descriptive:plan apropiat/ depărtat sau invers
- fixarea tehnicii: panoramă/ detaliu

·        Cuprins: exprimarea impresiilor, trăirilor într-un limbaj conotativ, expresiv (imagini)

·        Încheiere: folosirea unei imagini emblematice, care va rămâne întipărită în minte.

0 comentarii: