Textul argumentativ II - Stiluri funcţionale

Stiluri funcţionale

Clasificare:
a.     după opoziţia artistic/non-artistic (I. Coteanu) avem:
        o   Stilul artistic, caracterizat prin:
·        limbaj conotativ
·        caracter individual
·       bogaţie lexicală, stilistică; polisemie,
·    se adresează in primul rand sensibilităţii şi imaginaţiei lectorului.
 ·       unicitatea expresiei (fiecare scriitor are stilul său personal)

o   Stilul non-artistic, caracterizat prin:
·        limbaj denotativ
·        caracter colectiv
·        claritate, concizie,
·        cuvinte monosemantice
·       se adresează intelectului, raţiunii
·        se folosesc clişee

b.     dupa tipologie:
o   Stilul stiinţific şi tehnic
·        limbaj denotativ
·        termeni specializaţi
·        prezenţa neologismelor
·        exprimare concisă, clară, precisă, coerentă
·        prezenţa simbolurilor tehnice (mate., chimie, fizică etc)
·       apare în trei moduri de comunicare:
 - monolog scris (lucrări, documente)
 - monolog oral (prelegeri, expuneri)
 - dialog oral (dezbateri, colocvii)

o   Stilul administrativ-juridic
·        limbaj denotativ
·        exprimare clară, concisă, precisă
·      folosirea clişeelor (şabloanelor) lingvistice (,,subsemnatul”, ,,drept care”) - în stil administrativ
·   dispunerea textului pe articole numerotate, paragrafe numerotate sau numite cu literele alfabetului - stil juridic (legi)
·        exprimare impersonală; absenţa indicilor de subiectivizare.
- texte în stil administrativ: cererea, C.V., proces-verbal, scrisoarea (de intenţie, oficială), referat de activitate, memoriu, dare de seama, caracterizare, adeverinţă etc.
- texte în stil juridic: lege, ordonanţă, hotărâre de guvern, proclamaţie etc.

o  Stilul publicistic (jurnalistic)
·    apare în media scrisă sau audio-video; combină stilul artistic cu cel non-artistic
·        varietate si bogăţie semantică
·        amestec de trăsături specifice şi celorlalte stiluri
·         limbaj denotativ şi conotativ, în funcţie de tipul de text
·         limbaj accesibil
·       clişee lingvistice: oraşul din Bănie, fraţii noştri de peste Prut, oraşul de la poalele Feleacului etc.
·         titluri şocante, inedite, menite să atragă atenţia
·         limba literară
·     proprietatea termenilor, corectitudine [nu întotdeauna se respectă normele impuse]
·         elemente ale oralităţii, figuri de stil etc.
-   texte în stil jurnalistic: editorial, reportaj, interviu, slogan publicitar, ştire, declaraţie de presă etc.

o   Stilul beletristic

-      cel mai complex
·         limbaj conotativ
·        se apelează la valenţele stilistice ale părţilor de vorbire
·         elemente de prozodie, versificaţie (in genul liric)
·         fiecare scriitor are stilul său
·    se apelează la toate palierele lingvistice: arhaisme , neologisme, reg., cuv. pop., argou, jargon
·         apar indici ai subiectivităţii:
-         pronumele pers. pers. I-eu, mă, mi
-         adj. pron. posesiv:  al meu
-         verbe la pers. I
-         invocaţii, exclamaţii şi interogaţii retorice
-         descrierea unui peisaj, care exprimă în mod direct trăirile , sentimentele
-         inversiunea adjectivului exprimă un superlativ absolut, transcrie sentimente
-         uneori pers. a II-a şi chiar a III-a conţin un ,,eu mascat’’, o imagine a dedublării.
-         texte în stil beletristic: speciile genurilor literare

0 comentarii: